Workshops

CleanTechPunt heeft als partner van Technopolis sinds vorig jaar een aantal workshops ontwikkeld. Ze staan ter beschikking van de leden van het STEM-academie netwerk en Technopolis en worden jaarlijks uitgebreid. Dit vormt een oriëntatie naar onze jeugd van nieuwe mogelijkheden om een informatieve en wervende communicatie uit te bouwen rond Cleantech-technieken. De workshops zijn bij CleanTechPunt beschikbaar en kunnen daar vrijblijvend ingekeken worden.

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen voor het gratis ontvangen van de handleidingen voor de educatieve workshops inclusief eindtermen en stappenplan.

Volgende thema’s zijn reeds beschikbaar:

Waterpas

Waterpas

De kinderen gaan op een technisch eenvoudige manier een eigen waterpas maken. Hierbij leren ze heel wat technische handelingen voor het vervaardigen van een product op basis van fysische eigenschappen van water.

Lees meer over deze workshop >>

Waterzuivering

Waterzuivering

Het principe van natuurlijke waterzuivering toepassen bij het maken van een waterfilter met afgedankte PET-flessen en natuurlijke stoffen.

Lees meer over deze workshop >>

Isolatiezak

Isolatiezak

Met afgedankte stoffen een nieuw, nuttig gebruiksvoorwerp maken om voeding warm of koel te houden.

Lees meer over deze workshop >>

Ecologisch poetsproduct

Ecologisch poetsproduct

Chemische basiseigenschappen van algemeen gekende vloeistoffen en huishoudproducten leren kennen en gebruiken.

Lees meer over deze workshop >>

Lichtmeter

Lichtmeter

Stroomkring maken met led-lampje en daglichtcel.

Lees meer over deze workshop

Waterslot

Waterslot

Maak kennis met het gebruik van water voor hygiëne en als geurafsluiter bij een waterslot d.m.v. een eenvoudige opstelling.

Lees meer over deze workshop >>

Warmtewisselaar

Warmtewisselaar

Maak kennis met de werking van water als warmtewisselaar d.m.v. een eenvoudige klassikale opstelling en diverse metingen.

Lees meer over deze workshop >>

Warmtepomp

Warmtepomp

Maak kennis met de werking van een warmtepomp d.m.v. een eenvoudige opstelling en diverse metingen.

Lees meer over deze workshop >>

Defect Hunter

Defect Hunter

Spelenderwijs kennis maken met de opbouw en samenstelling van elektrische toestellen. Met stappenplan voor het opsporen van defecten.

Lees meer over deze workshop >>

Rotorbeweging op warmteaandrijving

Rotorbeweging op warmteaandrijving

Energieverliezen bij lampen herkennen en gebruiken om een zelfgemaakte rotor aan te drijven.

Lees meer over deze workshop >>

Luchtfilter

Luchtfilter

Maak kennis met het vrijkomen van fijn stof bij verbranding van (fossiele) stoffen: hout, kolen, papier, plastic, …

Lees meer over deze workshop >>

Mini-stootbalk

Mini-stootbalk

Maak spelenderwijs kennis met perslucht door het maken van een toepassing ervan: de mini-stootbalk.

Lees meer over deze workshop >>

Waterkrachtcentrale

Waterkrachtcentrale

Spelenderwijs leren dat: waterkracht energie opwekt. Dit met behulp van een dynamo die een lampje kan laten branden.

Lees meer over deze workshop >>

Vergisting als energieproductieproces

Vergisting als energieproductieproces

De kinderen leren dat er bij gisting warmte/energie vrijkomt.

Lees meer over deze workshop >>

Upcycling

Upcycling

Met afgedankte voorwerpen nieuwe dingen maken.
Op deze manier leren de kinderen over eco-design, de eigenschappen van afval en proberen ze de afvalberg te verkleinen.

Lees meer over deze workshop >>

Fysische eigenschappen van lucht

Fysische eigenschappen van lucht

De kinderen leren op speelse wijze de fysische eigenschappen van lucht ontdekken.

Lees meer over deze workshop >>