Vergisting als energieproductieproces

Het maken van een mini-biogascentrale en hierbij de warmte als energieproductie aantonen.

Inhoud

  1. Inleiding: biogas
  2. Aanpak
  3. Do’s en don’ts
  4. Eindtermen LO
  5. Eindtermen SO
  6. Literatuurlijst