Opleiding CleanTechAmbassadeur – lesonderwerpen

In de opleiding tot CleanTechAmbassadeur krijg je een ideale mix tussen verklarende theorie, praktijkvoorbeelden en inspirerende bedrijfsbezoeken. Deskundige lesgevers uit de beste Vlaamse bedrijven, onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen brengen je inzicht in alle aspecten van het CleanTech-denken. Hieronder lees je de behandelde lesonderwerpen.

Onderwerpen Lesuren Lessen
Deel 1: Cleantech en transitiekaders 4 1
Deel 2: Grondstoffen 4 1
Deel 3: Energie
3.1 Duurzame energieconsumptie en -productie 4 1
3.2 Smart Grids 4 1
Deel 4: Ecosysteemdiensten en water
4.1 Ecosysteemdiensten 4 1
4.2 Water 4 1
Deel 5: Duurzame mobiliteit 4 1
Deel 6: Sectoren
6.1 Duurzaam bouwen en wonen 4 1
6.2 Landbouw en voeding 4 1
6.3 Duurzaam toerisme 4 1
Deel 7: Transformatie van bewustzijn 4 1
Deel 8: Aanvullende praktijk: methodieken 4 1
TOTAAL 48 12