Luchtfiltering

Het klassikaal zichtbaar maken van verschillen in uitstoot op luchtfilter, dit proces reflecteren naar eigen wereld/milieu.

Doel:

 • Een gedragswijziging i.v.m. het verbranden van materialen nastreven;
 • De uitstoot van verschillende stoffen waarnemen a.d.h.v. een luchtfilter;
 • Het nadenken over verbranding in de samenleving en de gevaren en gevolgen hiervan.
Inhoud
 1. Inleiding
  Verbranding, fijn stof, maatregelen tegen vervuiling
 2. Aanpak
  Klassikale aanpak. Stappenplan voor het maken en assembleren van de luchtpomp, de verbrandingskamer en de filter op een bodemplaat met behulp van plastic fles en bekers, eenrichtingsventielen, darm, blikjes, spuit, ijzedraad, isolatietape, lijm … zodat men waarnemingen kan doen.
 3. Do’s & Don’ts
 4. Eindtermen LO
 5. Eindtermen SO
 6. Literatuurlijst