De Locals nodigen socio-culturele verenigingen uit op een gezellige informatieavond over plannen voor Remo

Tijdens hun 6-jarige bestaan hebben De Locals al heel wat kennis opgedaan over vooruitstrevende afvalverwerking (ELFM – Enhanced Landfill Mining) en het Remo project. Dit project gaat nu stilaan naar de uitvoeringsfase. Vandaar dat de tijd gekomen is om met de bevolking alle kennis te delen.

Bezorgdheden van de bevolking kunnen ook op deze manier teruggekoppeld worden naar de Groep Machiels, OVAM en andere administraties en kennisinstellingen die dit dossier ontwikkelen.

Bij het hele proces neemt De Locals groep een onafhankelijk standpunt in. Als burgerinitiatief vindt zij het haar taak om te fungeren als neutrale informatieverstrekker. Verder wil ze waken over de belangen van omwonenden inzake gezondheid en het voorkomen van overlast. Bezwaarschriften en bedenkingen worden ingediend om de belangen van mens en milieu optimaal te beschermen. Maatregelen worden voorgesteld en opgevolgd.

Met gezond-kritische instelling delen wij graag onze kennis met uw organisatie via een lezing en/of dialoog. Hiervoor zijn we bereid om u te ontvangen te GreenVille of op uitnodiging naar uw vergadering of bijeenkomst te komen.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen op REMO of afvalverwerking in de toekomst? Grijp deze kans om te vernemen hoe nieuwe schone technieken een oplossing kunnen bieden als definitief sluitstuk voor een oud afvalverhaal.

Heb je als omwonende ook interesse in dit project, maar ben je geen lid van een vereniging? Neem contact met ons op om vrijblijvend bij dergelijke avond aanwezig te kunnen zijn.

Agenda


Contacteer ons voor meer info of het maken van een afspraak

1 + 8 =