CleanTech-lezing


Waar gaat het over?

Wat is het doel?

Welke rol speel ik hierin?

Wij kunnen ons voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Wereldwijd is het inzetten van Cleantech één van de belangrijkste drivers in de vernieuwing van onze industrie gericht op een kwaliteitsvolle toekomst.

Het toepassen van Clean Technology is een noodzakelijke stap in de aanpak van grote en complexe uitdagingen naar een circulaire economie zoals grondstoffen in een kringloop van hergebruik brengen én houden, de afbouw van CO2 emissies, duurzame energie-opwekking, behoud van biodiversiteit, clean mobility enz.

Deze lezing verschaft je inzicht in het cleantech-denken en de ingewikkelde wereld die hiermee samengaat. Aan de hand van reële voorbeelden zie je hoe ook voor ons hierin een belangrijke rol is weggelegd. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die mee wil zijn met deze wereld in verandering


Cleantech de stap naar circulair handelen

Cleantech is een verzameling van technologieën om het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren en tevens de milieu impact te minimaliseren mét creatie van economische meerwaarde. Het gebruik van hernieuwbare energie- en grondstofbronnen is hierbij belangrijk.

Dit brengt ons naar een stappenplan tot een lage koolstofeconomie waarbij we een bedrijf kunnen plaatsen op een bepaalde Cleantech transitie positie (van niets doen, symptoombestrijding, … tot systeeminnovatie).

Onze wereld is altijd in evolutie geweest. De industriële evolutie bracht een enorme boost die niet meer te stoppen lijkt. Maar dit geeft wel stof tot nadenken en gepast handelen.

Zo is er een grote evolutie in ons omgaan met afval van de afval ‘verdwijn’ truc naar de grondstoffen ‘verschijn’ truc. Dit is een noodzaak wanneer we onze grondstofvoorraden en -noden in kaart brengen. Nieuwe ontwikkelingen en technieken hebben zich in dat opzicht gespecialiseerd van allerhande recyclage tot ELFM(stortplaatsontginning). Ook in de productie werd een nieuw materialenbeleid ingevoerd, startend vanaf eco-design.

De omschakeling naar circulaire economie is noodzakelijk als basis voor onze duurzame toekomst. Het mooiste voorbeeld is het leren van de natuur. Deze levert aan de mens tal van gratis ecosysteemdiensten waarvan we ons niet bewust zijn maar die door vervuiling in het gedrang komen (water- en luchtzuivering, voedselvoorziening,…). Er zijn nieuwe technieken in ontwikkeling om deze diensten te ondersteunen of te vervangen met het nodige kostenplaatje. Beter kunnen we cleantech inzetten om in onze noden te voorzien zonder het milieu te belasten. Dit kan op allerlei vlakken: energie, wonen, voedselvoorziening,…

Lezing op aanvraag: praktische info


  • Een lezing van max. 2 lesuren. Mogelijkheid tot uitbreiding naar 1 lesuur lezing, 1 lesuur workshop (onderwerpen naargelang interesse uit te kiezen)
  • Gericht naar alle geïnteresseerden: leraren, ouders, jeugd!
  • Mogelijkheid tot uitbreiding (mits overleg)
  • Ook mogelijk voor grote groepen
  • Kan in uw school gebracht worden!

Contact


U heeft interesse? Contacteer ons via onderstaand inschrijvingsformulier of vind andere contactgegevens terug.

Inschrijven (vermeld voor welke lezing: Lezing op aanvraag / Geplande lezing)