Klimaatactie IMK

Klimaatactie IMK

Het klimaat is een hot topic door de wekelijkse klimaatmarsen in Brussel. Ook kleinere lokale initiatieven tonen aan het het maatschappelijke draagvlak en druk naar de politieke wereld toe steeds groter wordt. In Limburg organiseerde IMK Lanklaar – Rotem hun eigen klimaatmars voor de deur van Vlaams minister voor energie Lydia Peeters. Die actie werd niet alleen door TVLimburg maar tot in Hollywood opgemerkt. CleanTechPunt praatte met een van de initiatiefnemende leerkrachten Nele Jacquemyn over hoe het thema leeft bij de jongeren in het secundair onderwijs.

Kijken jullie terug op een geslaagde actie?

Toen we op vrijdagavond na school met enkele leerkrachten over de actie aan het brainstormen waren na vragen van leerlingen die naar Brussel wilde gaan en andere leerlingen die geen idee hadden waarover heel de kwestie ging hadden we nooit durven dromen dat onze kleine ludieke actie zoveel weerklank zou krijgen (tot in Amerika toe!)
Nvdr de social media post van Leonardo DiCaprio: 
https://www.facebook.com/223630074319030/posts/2675965502418796/

Heeft de minister een reactie gegeven?

De minister heeft ons laten weten dat ze zeer veel sympathie had voor de originele actie. Zij zelf kon niet aanwezig zijn maar haar man was aanwezig om de leerlingen te ontvangen.  Ook de kersverse burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd (Plaatsvervanger van Lydia Peeters) is meegewandeld. Ze steunde de actie volledig en vond het fijn dat we ook van Dilsen-Stokkem een signaal stuurde. De stad heeft enkele leerlingen en leerkrachten van de school ook uitgenodigd om mee te werken aan een klimaatplan voor de stad.

Welke gevoelens over het klimaat leven er het sterkste bij de jongeren?

Er is vooral veel verwarring. In de media worden klimaatproblemen en milieuproblemen vaak door elkaar gehaald. In de lessen hebben we de verschillen uitgelegd. 
Mobiliteit blijft in Limburg een heel groot probleem. Dat gaven de leerlingen ook aan. Wanneer iedereen zelf nadenkt over hoe hij zijn steentje kan bijdragen komen leerlingen vaak tot het punt dat ze met de fiets naar school moeten gaan of het openbaar vervoer moeten nemen maar met een slechte ontsluiting van de provincie Limburg is dit niet altijd mogelijk. Om die reden heeft de school reeds een schoolbus ingelegd. Maar jongeren merken dit ook in hun vrije tijd.

Zijn leerlingen oprecht bezorgd om het klimaat?

De ene al meer dan de andere. Vele leerlingen zijn vooral onwetend en ook komen er verhalen van leerlingen die thuis over het klimaat vertellen waarbij ouders reactie geven als: “ah dat wist ik niet. zo had ik het nog niet bekeken.”
Natuurlijk blijft het de taak van de regering maar ook van het onderwijs om zoveel mogelijk duiding te geven rond het thema klimaat.

In welke richting zie jij oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan?

Vooral duiding rond het thema om misverstanden de wereld uit te helpen is belangrijk. Verder is een uitbreiding van het openbaar vervoer noodzakelijk, vooral in onze streken. Hernieuwbare energie en schone technologieën (CleanTech) zullen in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij. Er is ook nood aan politieke moed om stappen te ondernemen die bindend zijn. Verandering zorgt altijd voor spanning maar mensen passen zich daaraan aan.

Denk je persoonlijk dat het mogelijk is om de economie te decarboniseren?

Wat een moeilijke vraag!!! Alles kan, maar er is moed voor nodig, geen woorden maar daden en tijd… maar alles start natuurlijk met een ACTIEPLAN en daar wachten we op.

Komen er nog vervolgacties?

Voorlopig niet. Hoewel we volgende week de papierenbootjes van onze actie opnieuw gebruiken in de week van de poezie. De leerlingen van de 2e en 3e graad rijmen en dichten rond het thema Vrijheid. Vrijheid om op te komen voor het klimaat hoort daar natuurlijk bij. De bootjes worden in gangen opgehangen. We kijken alvast uit naar de samenwerking met de stad om daar onze stem te laten horen.

Herbekijk de reportage van TVL:

https://www.tvl.be/nieuws/klimaatprotest-in-dilsen-stokkem-72806