Beste CleanTechAmbassadeur in opleiding.

Deze pagina geeft u een blik op de ingediende eindwerken van geslaagde CleanTechAmbassadeurs. Ze staan geordend per deelonderwerp binnen de CleanTech-definitie. Op die manier krijg je alvast een idee over de mogelijke onderwerpen met betrekking tot je eindwerk.

Veel succes,

Maurice Ballard
Voorzitter CleanTechPunt vzw

Voor meer info: info@cleantechpunt.be

Afval

Afval en afvalverwerking / praktijkvoorbeeld afvalophaling in het NAC – Robert Spelmans – 2011

Afval is een essentieel onderdeel binnen een samenleving. In onze huidige maatschappij rijzen er verschillende uitdagingen rond afvalverwerking, waarvoor we dan onduurzame oplossingen bedenken. Dit eindwerk belicht de huidige situatie en gaat daarbij dieper in op mogelijkheden met het oog op duurzame afvalverwerking.

Bedrijven

Hoe duurzaam bedrijventerreinmanagement bijdraagt aan een Cleantech omgeving – Igna Linten – 2017

Niet de grote lobby’s en mutinationals zullen het tij doen keren maar lokale, duurzame initiatieven waar er steeds aandacht is voor People – Planet – Profit. Voor bedrijventerreinen zullen deze lokale initiatieven ontstaan vanuit de parkmanager of noem het gerust transitiemanager.

Chemie

Eindwerk / stage-rondleiding Sadepan Chimica Genk – Miet Dreezen – 2011

Sadepan Chimica is een onderneming die zich niet louter profileert als chemisch bedrijf maar als CleanTech-onderneming binnen de chemische sector. Daarom vind je binnen dit eindwerk de CleanTech-productieprocessen die Sadepan Chimica vandaag hanteert en de transitie die het doormaakte om tot deze processen te komen.

CleanTech en maatschappij

CleanTech – overheidssteun voor draagvlak-verbredende activiteiten. Karel Wouters – 2011

In dit eindwerk werd gefocust op hoe de overheid kan worden betrokken in activiteiten die het maatschappelijk draagvlak voor CleanTech in Limburg en daarbuiten verbreden, en leverde input voor een LSM projectvoorstel. De exacte formulering van doelstellingen en een goed onderbouwd businessplan voor CleanTechPunt waren hierin belangrijk.

In het projectvoorstel werd uitgewerkt hoe CleanTechPunt op verschillende niveaus (Gemeentelijk,Provinciaal, Vlaams, Federaal, Europees) activiteiten wil ontplooien en welke maatschappelijke actoren daarin betrokken zijn (onderwijs, lokale overheid, toerisme, socio-culturele verenigingen, etc).

Ontwikkelen van PowerPoint voor spreekbeurten Casino / praatcafé te Houthalen. Jurgen Becherer – 2011

Dit eindwerk geeft toelichting bij het begrip CleanTech en de doelstellingen van de opleiding tot CleanTechAmbassadeur. Het verwijst naar de oplossende rol van CleanTech voor mens en milieu.

CleanTech in het dagelijks denken en handelen in het dagelijks leven. Jacques Cochez – 2012

CleanTech-filosofie voor elke dag. Nu eens kijken op ‘ons’ dagelijks gedrag dat impact heeft op het gewone dagelijkse leven. Wat kan ik als kleine burger bijdragen tot het wereldgebeuren vanuit mijn kleine thuissituatie? Als individu merkte ik al eerder natuurlijk dat het bewuster met het milieu omgaan zijn impact op ons dagelijks leven niet miste.

Water, het blauwe goud van de toekomst voor de mensheid. Steven Eersels – 2012

Vaak wordt aangenomen dat er genoeg water op de wereld is, dat er gigantische, onuitputtelijke watervoorraden zijn. Ondertussen weten we beter. Vandaar dat veel aandacht nodig is over wat we met water allemaal kunnen doen. Daarom een aantal praktische  en inhoudelijk sterke voorbeelden.

Een lessenreeks over ‘Transitie’ (naar ‘CleanTech’) – Piet Martens – 2013

Vooraleer je gaat handelen moet je er ook echt in geloven. Dat geldt voor zowel CleanTech als het geloof. Dit eindwerk trekt die lijn door en stelt de transitie naar CleanTech gelijk als de transitie naar het ‘echte’ geloof in een god of een groter wezen. Men vertrekt vanuit een voorbereid lessenpakket.

Interactieve les: ‘Op weg naar een koolstofarme maatschappij’ – Wouter Hoebers – 2017

Een lessenreeks waarmee jongeren zelf aan de slag gaan, op een interactieve manier een ambitieus en tegelijk realistisch scenario uit tekenen om de opwarming van de aarde terug te schroeven. Dit aan de hand van de webtool ‘My 2050’. Deze webtool is zeer visueel opgebouwd zodat de leerlingen zelf aan de slag kunnen en dat de impact van hun keuzes onmiddellijk zichtbaar wordt.

Why bother? (Waarom zouden we ons er iets van aantrekken?) – Renate de Mooij – 2017

Aangeven dat de wereld, de natuur niet buiten ons ligt. Dat de aarde een intieme relatie onderhoudt met alle levende dingen, dus ook met ons. Dat er zich op aarde processen afspelen door de interactie van zon, water, land, lucht en atmosfeer. Dat die processen het leven in al haar diversiteit mogelijk maken en al miljoenen jaren in stand houden.

Duurzame bouwtechnieken

Mobiliteit. De mens in het NAC – Louisa De Coster – 2011

Verschillende duurzame mobiliteitsplannen liggen op tafel om het NAC duurzaam te omsluiten. Denk hierbij aan het Spartacusplan of een lokaal duurzaam wegennet. Binnen het NAC zelf ging er ook veel aandacht naar haar interne mobiliteit. Op die manier is het personeel is niet langer aan een vaste werkstek gebonden en opereert het ‘mobiel’ binnen het NAC.

NAC / CleanTech-beleving – Bukey Izzet – 2012

Het NAC in Houthalen is een toonbeeld van duurzame bouwinnovatie. Het ‘Nieuw Administratief Centrum’ bundelt een breed gala van duurzame bouwtechnieken in een visionaire look. Dit eindwerk geeft gedetailleerd uitleg over alle gebruikte bouwtechnieken.

CleanTech in Smart Building Structures – Raf Poppe – 2013

NV Houben creëerde met Airdeck een toepassing voor ‘Smart building structures’. Deze gebouwen bevatten duurzame bouwtechnieken die hen CleanTech maken. Airdeck hanteert het principe van ‘betonkernactivering’, dat dankzij een slimme waterkoeling- en verwarming het hele jaar door voor een constante binnentemperatuur zorgt.

CleanTechnologie in de KHLim – Jurgen Tombal – 2013

Ook onderwijsinstellingen zoals de KHLim zijn bezig met de integratie van CleanTech in hun dagelijkse werking. De hogeschool bezit twee onderwijsgebouwen waarin verschillende CleanTech-bouwtechnieken werden toegepast. Het gaat om het ‘Gebouw S’ op de campus in Diepenbeek en het ‘Kasog’-gebouw op Campus ZOL in Genk. Deze gebouwen huisvesten respectievelijk het departement handel en het departement gezondheidszorg.

Een CleanTech view op Group Vandersanden NV – Rudi Boelen – 2013

Group Vandersanden creëerde als steenbakkerij een duurzaam productieproces voor haar bakstenen. De verschillende deeltechnieken- en processen die Group Vandersanden daarvoor in het leven riep, komen hier uitgebreid aan bod.

Energie

Biogas uit biomassa – Rudy Geenen – 2011

Biogas wordt gezien als een van de duurzame energiebronnen van de toekomst. Wat het begrip biogas precies inhoudt, het proces van hoe biogas tot een energiebron kan ingezet worden en wat de CleanTech-aspecten binnen dit proces zijn, kan je in dit eindwerk terugvinden.

Eindwerk – Patrick Meylaerts – 2011

Binnen Limburg zijn er verschillende CleanTech-campussen waar gewerkt wordt rond toepassingen omtrent “duurzaam handelen”. Het nog in aanbouw zijnde THOR-park in Genk is zo’n campus. Dit wetenschapspark huisvest onder andere een CleanTech -edrijvencentrum maar ook EnergyVille, een onderzoekscentrum specifiek gericht op duurzame energieontwikkelingen.

GreenVille, CleanTech-rondleiding + achtergrondinformatie – Louisa De Coster – 2011

Bij een transitie naar een CleanTech-samenleving is het belangrijk dat we het hele verhaal in kaart brengen. We starten vanuit het mijnverleden en gaan zo door tot de transitie naar CleanTech. Duurzaam omgaan met energie en grondstoffen staat in dit eindwerk centraal.

Integratie van het museum ‘Ons mijnverleden’ in de nieuwe CleanTechCampus te Houthalen-Helchteren. Jean De Schutter – 2011

Jean De Schutter heeft over zijn ‘mijnperiode’ van 30 jaar heel wat educatief materiaal ontwikkeld. Zijn eindwerk geeft veel aandacht voor veiligheid en gezondheid, zuinig gebruik van grondstoffen, water, energie en transport. Het plaatst steenkool als oude energie-drager en de motor van onze industriële revolutie naast de noodzaak tot invoering van CleanTech.

Van Afval naar Energie, via thermochemische processen. Luc Gijbels – 2012

Vertaling en samenvatting van ‘Waste-to-Energy through thermochemical processes: matching waste with process’ door Lieve HELSEN, Anouk BOSMANS op het 1ste  internationaal symposium on EFLM te Houthalen-Helchteren 2010.10.4-6.

Eindwerk CleanTechAmbassadeur – Sofie Theuwissen – 2013

Duurzaam energiegebruik is een cruciale factor binnen een CleanTech-samenleving. Bekijk door de gekoppelde visies van Jeremy Rifkin en Peter Tom Jones de vele uitdagingen waar we op energetisch vlak voor staan en welke duurzame technieken we kunnen toepassen om tot een duurzaam energiegebruik te komen.

Grondstoffen

De toekomst is maakbaar – Maurice Ballard – 2011

Een kort overzicht van afvalverwerking in de voorbije 50 jaar in Vlaanderen en in Limburg in het bijzonder. Afvalverwerking heeft een lange weg afgelegd. De natuur kent geen afval. Hier start ons CleanTech-verhaal. Daarbij bekijken we Geerkens Compost, Ekol, Van Gansewinkel en BioNerga als ‘afvalverwerkende’ bedrijven waarbij de output van één bedrijf mogelijk input vormt voor een ander. Na ‘verwerking’ verliest afval zijn negatieve status en verwordt opnieuw tot grondstof. Plastics en kunststoffen bijvoorbeeld zijn te waardevol om zomaar weg te gooien, omdat zij grondstoffen kunnen zijn binnen de volgende levenscyclus.

Brouwerij Ter Dolen en duurzaamheid in de moderne brouwwereld – Luc Jans – 2013

Brouwershuis Ter Dolen in Houthalen zit als brouwerij mee op de duurzaamheidskar. Ze integreerde verschillende duurzame productietechnieken in haar brouwproces. Zo fungeert Ter Dolen als een van de stervoorbeelden van duurzaamheid binnen de brouwerijsector.

Houtkanten als brandstof voor verwarming van Biotechnicum in Bocholt – Lucien Rutten – 2013

Houtkanten hadden een historische functie als landschapsvormer en als beschutting van landbouwgebieden tegen extreme weersomstandigheden. Nu dienen ze – door slim hakhoutbeheer – als duurzame energiebron voor verscheidene verwarmingsinstallaties. Onder andere het Biotechnicum is Bocholt gebruikt houtkanten als biobrandstof.

Grondstoffen: Mijnbouw en Urban Mining, een rondleiding bij Out of Use – Annie Vanschooren – 2017

In dit eindwerk zijn grondstoffen in voeding en energie beperkt behandeld, de grondstoffenproblematiek in de bouwsector is niet behandeld. De aandacht gaat naar grondstoffen in materialen en vooral naar de zeldzame materialen die nu en in de toekomst nodig zijn voor elektronika en I.T. De ontginning van deze grondstoffen via Urban Mining sluit aan bij de bedrijfsactiviteit van Out of Use.

Upcycling vs. recycling – Lieze Stijven – 2017

Aan de hand van een workshop mensen aanzetten tot creativiteit, out-of-the-box denken bij het zien van een simpel voorwerp dat geen dienst meer doet in zijn huidige vorm. We leven in een wegwerpmaatschappij waar spullen zonder nadenken vervangen worden door iets nieuws. Waarom staan we niet even stil vanaf de aankoop van een product zodat niets voor niets wordt aangekocht en het overstappen naar een circulaire economie vandaag al waarmaken.

 

Landbouw

Geïntegreerde fruitteelt, een voorbeeld van CleanTech – Tonny Lismont – 2013

Fruitbedrijf Jacobs hanteert een productieproces van geïntegreerde fruitteelt. Geïntegreerde fruitteelt omvat een volledig natuurlijk productieproces van kiem tot verkoop. Hierbij integreert Fruitbedrijf Jacobs verschillende technieken waardoor het productieproces vrij is van kunstmatige hulpmiddelen en pesticiden.

Kinrooi ‘Cleantechnologisch gekadreerd’ – Frank Craemers – 2013

Agropolis te Kinrooi is een CleanTech-bedrijventerrein dat focust op duurzame voedselteelt. Het terrein bestaat uit verschillende deelgebieden, elk met hun eigen focus. Zo herbergt Agropolis een kenniscentrum over duurzame voedselteelt of een landbouwzone die proefteelten en innovatieve teeltprojecten in de praktijk omzet. Ook de grindontginning in relatie met duurzame landbouw komt in dit eindwerk aan bod.

 Verwarm je eten, niet de aarde – Jos Bastiaens – 2017

Hoe kun je lekker en gezond eten en tegelijk zorg dragen voor je leefomgeving? Een lezing om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen voeding en de ecologische voetafdruk om deelnemers aan het denken te zetten over hun eigen voedselafdruk. Deelnemers krijgen praktische tips om hun eigen voedselvoetafdruk te verkleinen.

Kleinschalig praktisch, duurzaam landbeheer – Romain Houben – 2017

Verhoudingsgewijs wordt een groot deel van de oppervlakte van Vlaanderen beheerd door ‘kleine landbeheerders’. Dus zou het interessant zijn om deze aan te zetten tot duurzaamheid en bewust maken van de bijdrage die ze kunnen leveren aan Ecosysteemdiensten.

Natuur

Het belang van waterelementen in openbare groene ruimtes – Davy Huygen – 2017

Groen biedt voedsel, beschutting en nestgelegenheid aan dieren. Kortom: een woonomgeving met groene ruimtes oogt mooier, is van groot belang voor de geestelijk en fysieke volksgezondheid en bevordert de biodiversiteit. De aanwezigheid van natuurelementen verhoogt de leefbaarheid van een gemeente of stad en draagt bij tot het geluksgevoel en de gezondheid van de mens.

Anatomie van moeder natuur – Herman Timmers – 2017

Mensen de ogen openen, laten zien hoe we in samenwerking met de natuur ons steentje kunnen bijdragen aan een nieuwe wereld. Het hoeft niet altijd een dure ontdekking te zijn die de wereld zal veranderen. Met goedkope middelen die de natuur biedt, kunnen we al heel wat bereiken.

Techniek

Vertaling: Werking GASPLASMATM-PROCEDE van APP (SWINDON). Ludo Philipsen– 2011

(Bron: Enhanced Landfill Mining and the transition to Sustainable Materials Management, First edition). Tetronics ontwikkelde een gelijkwaardig procédé (het Gasplasma-procédé) dat wervelbedvergassing combineert met plasmazuivering van het eruit voortkomend waterstofrijk synthesegas. Deze technologie werd op de markt gebracht door Advanced Plasma Power in Swindon (GB).