De Locals te gast op het 4e Internationale Symposium over ELFM

De Locals te gast op het 4e Internationale Symposium over ELFM

Begin februari namen De Locals deel aan het ELFM congres te Mechelen. De uiteenzetting van M. Ballard is hieronder (vertaald) bijgevoegd. Maar je kan de volledige paper eveneens op onze website raadplegen.

Uit de vele boeiende lezingen bleek dat er internationaal veel vooruitgang is geboekt. Vooral in de wetenschappelijke wereld waar men het had over alle mogelijke onderwerpen van stortplaats-onderzoek (metingen en inventarisaties) en verwerkingsprocessen (van scheidings- tot grondstofhergebruik-technieken).

De aandacht ging ook uit naar veiligheid, monitoring en sociale aanvaarding. En eveneens werd de wetgeving en haar remmende gebreken voor een vlotte opstart van ELFM in Europa besproken.

Uit de uiteenzettingen van de 15 internationale NEW-Mine studenten en de vele andere wetenschappers en bedrijfsleiders konden we opmaken dat ELFM stilaan vorm krijgt en de eerste toepassingen niet ver meer zijn. Het CtC-project van de firma Machiels kan dan wachtende zijn wegens tot nog toe onopgeloste belemmeringen, op andere plaatsen in Europa is men in sneltempo bezig om deze processen groen licht te geven. Wij zullen dus binnenkort het ELFM-proces ergens succesvol aan het werk kunnen zien…

Keynote lezing van M. Ballard

https://www.i-cleantechvlaanderen.be/elfmiv-symposium

http://elfm.eu/