Locals aanwezig op het ELFM seminarie in het Europees Parlement te Brussel

Locals aanwezig op het ELFM seminarie in het Europees Parlement te Brussel

(Copyright afbeelding: ©2018 EU/EP)

De Locals waren op 20/11/2018 aanwezig op het ELFM seminarie te Brussel. Focus lag op interactief debatteren over de ontwikkeling van dynamisch landfill management. Dit stemt overeen met andere belangrijke EU beleidsdomeinen zoals circulaire economie, klimaatveranderingsthemas, en gespecialiseerde regionale ontwikkelingen. De EURELCO-leden gaan nu aan de slag om de term Dynamic Landfill Management (DLM) glashelder te definiëren voor de Europese instellingen. Uiteraard zullen alle ontwikkelingen hierrond verder op de voet worden opgevolgd door de Locals.
Lees er meer over via de website van de KULeuven (ENG)

Naar aanleiding van dit thema zijn we ook eens buiten onze grenzen gaan kijken. Belangrijke gedachte uit deze debatten bij alle Europese partners :

  • Stortplaatsen vragen meer en meer onze aandacht. De druk om ze op te ruimen neemt toe wegens de later optredende klimatologische veranderingen en erosie waardoor hun aanwezigheid een bedreiging voor onze gezondheid vormt.
  • Beter kan men afstappen van de risico-gebaseerde benadering (veilig gerust laten) en een visie ontwikkelen naar voordelen voor de omgeving (nieuwe bodembestemming, grondstoffen, energie). Een lange termijn visie is dus belangrijk bij het beheer van stortplaatsen.
  • Er is nood aan een betere begeleidende nationale en internationale wetgeving om de afvalwetgeving met de grondstoffenrecuperatie te verzoenen volgens de visie van de circulaire en koolstof arme economie.
  • Als nieuwe lange termijn visie kan men aan Dynamisch Stortplaats Beheer doen. Deze term dient nog nauwkeuriger gedefinieerd maar komt neer op een degelijke voorbereiding tot latere opruiming, of ontginning met toepassing van ELFM, van bij de start. In afwachting kan een interim gebruik als o.a. zonnepark of golfterrein het project meer rendabel maken. Uiteindelijk zal de meerwaarde aan inkomsten door oppervlaktewinning en grondstof- en energierecuperatie (met gebruik van nieuwe propere technieken) de belangrijkste drijvende kracht vormen om deze vervuilde oppervlakte op te ruimen.

 

Een voorbeeld uit Engeland:

Oud stortafval blootgelegd door kusterosie op de zeekliffen van Walney eiland van Barrow-in-Furness.

Foto: Ashley Cooper/Global Warming Images/Alamy (klik op de foto om het originele artikel in The Guardian te lezen – ENG)

 

 

 

 

 

 

 

 

Als CleanTechPunt en De Locals kunnen wij vaststellen dat deze evolutie naar Cleantech oplossingen vraagt. De wetenschap van een stijgende zeespiegel en toenemende extreme weersomstandigheden verontrust ons over een mondiale vervuiling.

Klachten over geurhinder bij REMO

Klachten over geurhinder bij REMO

Sinds vorig weekend klagen bewoners uit de wijk Vlierhof over de geur van rotte eieren die afkomstig zou zijn van het Remostort. De nodige meetsystemen zijn aangebracht. De Locals zijn alert.

Het is vreemd omdat er momenteel geen huishoudelijk afval gestort wordt op Remo. Dit wordt dus verder onderzocht en zal het hoofdpunt vormen op de Locals vergadering van aanstaande donderdag. Het is belangrijk om de oorzaak van deze geurhinder-klacht te lokaliseren om zo dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Lees het artikel in ‘Het Belang van Limburg’ >>

De Locals te gast op het 4e Internationale Symposium over ELFM

De Locals te gast op het 4e Internationale Symposium over ELFM

Begin februari namen De Locals deel aan het ELFM congres te Mechelen. De uiteenzetting van M. Ballard is hieronder (vertaald) bijgevoegd. Maar je kan de volledige paper eveneens op onze website raadplegen.

Uit de vele boeiende lezingen bleek dat er internationaal veel vooruitgang is geboekt. Vooral in de wetenschappelijke wereld waar men het had over alle mogelijke onderwerpen van stortplaats-onderzoek (metingen en inventarisaties) en verwerkingsprocessen (van scheidings- tot grondstofhergebruik-technieken).

De aandacht ging ook uit naar veiligheid, monitoring en sociale aanvaarding. En eveneens werd de wetgeving en haar remmende gebreken voor een vlotte opstart van ELFM in Europa besproken.

Uit de uiteenzettingen van de 15 internationale NEW-Mine studenten en de vele andere wetenschappers en bedrijfsleiders konden we opmaken dat ELFM stilaan vorm krijgt en de eerste toepassingen niet ver meer zijn. Het CtC-project van de firma Machiels kan dan wachtende zijn wegens tot nog toe onopgeloste belemmeringen, op andere plaatsen in Europa is men in sneltempo bezig om deze processen groen licht te geven. Wij zullen dus binnenkort het ELFM-proces ergens succesvol aan het werk kunnen zien…

Keynote lezing van M. Ballard

https://www.i-cleantechvlaanderen.be/elfmiv-symposium

http://elfm.eu/

Zero time to waste

Zero time to waste

Bekijk het filmpje Zero time to waste

Het SOCRATES-team heeft een nieuwe animatievideo uitgebracht met twee SOCRATES-doctoraatstudenten als presentatoren. Het team onderzoekt opportuniteiten naar een samenleving zonder afval.

Wil je meer weten over het Socrates project? Bezoek de website: www.etn-socrates.eu

Locals te gast als spreker op 4de ELFM symposium

Locals te gast als spreker op 4de ELFM symposium

Het vierde internationaal symposium rond Enhanced Landfill Mining (ELFM) zal doorgaan op 5 & 6 februari in Mechelen. Hier wordt er dieper ingegaan op de recente ontwikkelingen in zowel de technologische als niet-technologische aspecten van ELFM binnen de bredere context van de circulaire economie.

Op dinsdag 6 februari brengen de Locals als keynote speaker: A ‘locals’ perspective towards social acceptance of the Closing-the-Circle project in Houthalen-Helchteren

De Locals zijn geen onbekende voor het ELFM-Consortium. Zij deden al tijdens de meer dan 45 Locals Meetings beroep op een uitgebreide groep van onafhankelijke wetenschappers, industriëlen, en de vertegenwoordigers van Group Machiels om meer informatie te bekomen over de geplande nieuwe technieken voor Remo.

Meer weten over het programma >>

 

Locals Zomercampagne

Ben jij lid van de Locals? Voor wie de Locals nog niet kent: deze groep bezorgde buurtbewoners houdt de vorderingen op het Remo-stort nauwlettend in de gaten. Deze zomer eveneens. Group Machiels nodigde hen uit om de proefopgravingen bij te wonen. Zo kon er al een beeld gevormd worden van de werken – en mogelijke invloeden – die zullen plaatsvinden op het stort wanneer het CtC-project groen licht zou krijgen.

Zo een kans lieten de Locals niet liggen. Twee weken lang waren er iedere werkdag minimum twee Locals ter plaatse om de werken op de voet te volgen. Ongeacht de weeromstandigheden waren ze paraat en schreven ze al hun bevindingen neer.

Benieuwd naar de resultaten? Het verslag kan je binnenkort raadplegen op onze website.

In het filmpje krijg je een indruk van de omvang van de werken.

youtube-play-button

Klik op play