CleanTechPunt volgt nieuwe ontwikkelingen over afvalbehandeling

CleanTechPunt volgt nieuwe ontwikkelingen over afvalbehandeling

Het RAWFILL midterm event brengt een demonstratie van geofysische methodes voor het in kaart brengen van de aard en omvang van stortplaatsen. Deze inventarisatie kan samen met een ‘decision support tool’ (ondersteuning bij besluitname) die men aan het opstellen is, helpen bij het kiezen van het meest rendabele stortplaatsmanagement.

CleanTechPunt was aanwezig op het event dat doorging op 28 maart op ‘Les Champs Jouault’, het pilootproject te Cuves (Fr) waar eveneens de stortplaats als bioreactor, de biogascentrale, afvalhout-verwerking tot pellets, en Spirulina kwekerij (met warmte van de biogascentrale) te bezoeken waren.

Klik hier voor meer over dit Interreg-project

15.000 rondgeleidde bezoekers

15.000 rondgeleidde bezoekers

Vandaag mochten we onze 15.000ste bezoeker ontvangen sinds onze oprichting in 2010, en dat ging niet onopgemerkt voorbij!

Op de zonnigste dag in weken maakten 2 groepen van het Inspirocollege (laatste jaar ASO) een wandeling in GreenVille van het mijnverleden over de glazen trap naar de duurzame toekomstvisie van Europa 2050. Omdat het een feestmoment was, ontvingen alle leerlingen na de rondleiding een doosje met in-ears en de leerkrachten een herbruikbare Dopper-drinkfles.

#topgroep!

Bekijk hier de confetti-Boomerang van het Inspirocollege!

(Uiteraard werd alle (papieren) confetti netjes opgeruimd en verzameld om te hergebruiken bij een volgend feestmoment)

Een bijzondere ontmoeting: Greta Thunberg en het New-Mine consortium

Een bijzondere ontmoeting: Greta Thunberg en het New-Mine consortium

Foto: CleanTechPunt – M. Ballard, G. Thunberg, L. De Coster

CleanTechPunt was aanwezig op het vijfde New-Mine Netwerk event in Stockholm (Februari 2019). Maar ons bezoek aan Zweden zou niet compleet geweest zijn zonder Greta Thunberg gesproken te hebben. Wij vonden het dan ook de moeite waard om hiervoor het vooropgesteld programma aangepast te zien. Zij is de persoon die door haar volharding de inspiratiebron vormt voor de Belgische klimaatspijbelaars, samen ijveren ze voor een noodzakelijk nieuw klimaatbeleid.

Video: Greta Thunberg spreekt op klimaattop in Katowice – Polen

 

Tijdens het New-mine event werden recente resultaten van de lopende onderzoeken door de internationale wetenschappers voorgesteld en besproken. Ook werden de werkpakketten naast elkaar gelegd om zo tot een reeks aaneengesloten scenario’s te komen die als uitrol voor een stortplaatsontginning kunnen gebruikt worden. Gezien de verscheidenheid aan stortplaatsen zijn er vele mogelijkheden en onderzoekpistes. We kijken met belangstelling uit naar het eindresultaat.

Meer over New-Mine op https://new-mine.eu/

 

Foto: CleanTechPunt – Greta Thunberg omringd door delegatie aanwezigen op het consortium van NEW-MINE te Stockholm

Klimaatactie IMK

Klimaatactie IMK

Het klimaat is een hot topic door de wekelijkse klimaatmarsen in Brussel. Ook kleinere lokale initiatieven tonen aan het het maatschappelijke draagvlak en druk naar de politieke wereld toe steeds groter wordt. In Limburg organiseerde IMK Lanklaar – Rotem hun eigen klimaatmars voor de deur van Vlaams minister voor energie Lydia Peeters. Die actie werd niet alleen door TVLimburg maar tot in Hollywood opgemerkt. CleanTechPunt praatte met een van de initiatiefnemende leerkrachten Nele Jacquemyn over hoe het thema leeft bij de jongeren in het secundair onderwijs.

Kijken jullie terug op een geslaagde actie?

Toen we op vrijdagavond na school met enkele leerkrachten over de actie aan het brainstormen waren na vragen van leerlingen die naar Brussel wilde gaan en andere leerlingen die geen idee hadden waarover heel de kwestie ging hadden we nooit durven dromen dat onze kleine ludieke actie zoveel weerklank zou krijgen (tot in Amerika toe!)
Nvdr de social media post van Leonardo DiCaprio: 
https://www.facebook.com/223630074319030/posts/2675965502418796/

Heeft de minister een reactie gegeven?

De minister heeft ons laten weten dat ze zeer veel sympathie had voor de originele actie. Zij zelf kon niet aanwezig zijn maar haar man was aanwezig om de leerlingen te ontvangen.  Ook de kersverse burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd (Plaatsvervanger van Lydia Peeters) is meegewandeld. Ze steunde de actie volledig en vond het fijn dat we ook van Dilsen-Stokkem een signaal stuurde. De stad heeft enkele leerlingen en leerkrachten van de school ook uitgenodigd om mee te werken aan een klimaatplan voor de stad.

Welke gevoelens over het klimaat leven er het sterkste bij de jongeren?

Er is vooral veel verwarring. In de media worden klimaatproblemen en milieuproblemen vaak door elkaar gehaald. In de lessen hebben we de verschillen uitgelegd. 
Mobiliteit blijft in Limburg een heel groot probleem. Dat gaven de leerlingen ook aan. Wanneer iedereen zelf nadenkt over hoe hij zijn steentje kan bijdragen komen leerlingen vaak tot het punt dat ze met de fiets naar school moeten gaan of het openbaar vervoer moeten nemen maar met een slechte ontsluiting van de provincie Limburg is dit niet altijd mogelijk. Om die reden heeft de school reeds een schoolbus ingelegd. Maar jongeren merken dit ook in hun vrije tijd.

Zijn leerlingen oprecht bezorgd om het klimaat?

De ene al meer dan de andere. Vele leerlingen zijn vooral onwetend en ook komen er verhalen van leerlingen die thuis over het klimaat vertellen waarbij ouders reactie geven als: “ah dat wist ik niet. zo had ik het nog niet bekeken.”
Natuurlijk blijft het de taak van de regering maar ook van het onderwijs om zoveel mogelijk duiding te geven rond het thema klimaat.

In welke richting zie jij oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan?

Vooral duiding rond het thema om misverstanden de wereld uit te helpen is belangrijk. Verder is een uitbreiding van het openbaar vervoer noodzakelijk, vooral in onze streken. Hernieuwbare energie en schone technologieën (CleanTech) zullen in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij. Er is ook nood aan politieke moed om stappen te ondernemen die bindend zijn. Verandering zorgt altijd voor spanning maar mensen passen zich daaraan aan.

Denk je persoonlijk dat het mogelijk is om de economie te decarboniseren?

Wat een moeilijke vraag!!! Alles kan, maar er is moed voor nodig, geen woorden maar daden en tijd… maar alles start natuurlijk met een ACTIEPLAN en daar wachten we op.

Komen er nog vervolgacties?

Voorlopig niet. Hoewel we volgende week de papierenbootjes van onze actie opnieuw gebruiken in de week van de poezie. De leerlingen van de 2e en 3e graad rijmen en dichten rond het thema Vrijheid. Vrijheid om op te komen voor het klimaat hoort daar natuurlijk bij. De bootjes worden in gangen opgehangen. We kijken alvast uit naar de samenwerking met de stad om daar onze stem te laten horen.

Herbekijk de reportage van TVL:

https://www.tvl.be/nieuws/klimaatprotest-in-dilsen-stokkem-72806

De hete adem van moeder natuur

De hete adem van moeder natuur

Door Maurice Ballard, voorzitter CleanTechPunt

 

In 1965 waren de topmanagers van het olieconcern Shell gretig op zoek naar informatie en inzichten over hoe de wereld eruit zou zien in het jaar 2000. De Britse wetenschapper James Lovelock gaf zijn prognose en voorspelde prompt dat het grootste probleem in 2000 het milieu zou vormen. “Het zal rond de eeuwwisseling zo problematisch zijn dat jouw bedrijf als olieproducent ernstig schade zal lijden”. Toch hoopten deze multinationals dat de vele nieuwe uitvindingen, aangedreven door ‘hun’ brandstof, de eeuwwisseling gingen domineren.

James Lovelock deed al sinds het midden van de jaren zestig klimaatvoorspellingen. De consistente nauwkeurigheid hiervan leverde hem de ​​reputatie op van meest gerespecteerde wetenschapper uit Groot-Brittannië. Klimaat gerelateerde wetenschappelijke inzichten en hun desastreuse gevolgen blijken na verschillende decennia ’s akelig precies te zijn voorspeld. Het was duidelijk: de dreiging ligt niet bij de voorspeller maar wel in het blijven ontkennen van de wetenschappelijke bewijzen.

In 1979 schreef deze wetenschapper:
We leven op een levende planeet die niet kan reageren op de veranderingen die de mens veroorzaakt… Ofwel worden deze veranderingen door de mens zelf uitgeschakeld, ofwel wordt de mens uitgeschakeld!”

Destijds werd deze uitspraak door de industriële én politieke wereld gequoteerd als een zéér negatieve benadering van onze toekomst. Maar ons klimaat houdt géén rekening met onderhandelde emissiequota’s noch met resultaten van de laatste klimaattop in Polen. Onze planeet reageert op de oorzaak en levert een gevolg af. Juist omdat de vorige generatie geen kennis had over de oorzaken van klimaatsverandering én onze volgende generatie aan deze gevolgen niets meer kan veranderen, is onze huidige generatie verplicht om hier in te grijpen. Wij leven in een unieke periode dat we de mogelijkheid hebben om deze klimaatsveranderingen een halt toe te roepen. Maar we kunnen geen kwart eeuw blijven zeggen dat het vijf voor twaalf is. Twaalf uur is nu al lang voorbij!

Ondertussen wordt Jan Modaal moe én het moe van het horen spreken over klimaatverandering met de uitspraak: “Is dit nu nog niet opgelost?” Wel nu, het ergste moet nog komen. De harde maatregelen om de klimaatsverandering te kunnen keren moeten nog genomen worden.  Zullen wij als de verstandigste wezens op aarde – tevens veroorzaker van het probleem – ook voor dé oplossing kunnen zorgen?

Soms kan een wandeling in de natuur heilzaam zijn. In de Ardennen bijvoorbeeld. Een wandeling op de oevers van de Maas. En dan kom je plots een bordje tegen met onderstaande tekst erop:

De mens is de meest hersenloze soort, hij vereert een onzichtbare God en vernielt een zichtbare natuur! Zonder te beseffen dat de natuur die hij vernielt juist de God is die hij vereert!” – Hubert Reeves.

De wetenschappelijke wereld is er vandaag echt van overtuigd: het ‘venster’ van het Antropoceen (het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit) waarbinnen maatregelen genomen kunnen worden om de opwarming van de aarde terug te draaien, is zich stilaan aan het sluiten.

Een lange termijnvisie met ambitie

Ik geef toe, dit is niet de meest opbeurende toespraak die je kan houden om als CleanTechPunt-voorzitter een nieuw werkjaar in te zetten. Maar goed-nieuws-shows blijven geven terwijl de signalen van onze aarde het tegenovergestelde bewijzen, is voeding geven aan de ‘klimaatnon-believers’.

Natuurlijk kunnen we het tij doen keren! Daarvoor hebben we leiders nodig die een hoger ambitieniveau nastreven, een lange termijnvisie willen hanteren, de wetenschap ernstig nemen, een tijdshorizon hanteren die veel verder reikt dan eerstvolgende verkiezingen en de belangen van komende generaties voorop durven plaatsen. En wat vooral politieke moed vereist, is vandaag maatregelen doorvoeren die pas positieve effecten genereren voor de volgende generaties.

Moedige mensen zijn mensen die inzien dat ‘onverschilligheid’ niet opgevangen kan worden door ‘technologisch’ optimisme en dat een transitie-richting ‘klimaat neutraal’ alleen maar mogelijk is op basis van een correct maatschappelijk draagvlak.

Dat hier een maatschappelijk draagvlak voor nodig is, daar is men het altijd roerend over eens! Maar wat met de weg daar naartoe? Zonder een degelijk maatschappelijk draagvlak zullen de ‘gele hesjes’ op termijn alleen maar van kleur veranderen.

Samen met zovele CleanTechAmbassadeurs, weten we dat we het tij zeker nog kunnen keren. Cleantech zichtbaar maken en wijzen op de positieve en oplossende rol van Cleantech is inderdaad een opdracht die een onafgebroken inspanning vereist. Naast zovele andere actoren willen wij ondersteuning blijven geven aan beleidsmensen én bedrijfsleiders met een duurzame langetermijnvisie. Zij verdienen onze actieve inzet en engagement omdat zij tenslotte de maatschappelijke uitdaging durven aangaan waar wij vandaag als samenleving voor staan.

Maurice Ballard

www.CleanTechPunt.be

maurice.ballard@CleanTechPunt.be