De hete adem van moeder natuur

De hete adem van moeder natuur

Door Maurice Ballard, voorzitter CleanTechPunt

 

In 1965 waren de topmanagers van het olieconcern Shell gretig op zoek naar informatie en inzichten over hoe de wereld eruit zou zien in het jaar 2000. De Britse wetenschapper James Lovelock gaf zijn prognose en voorspelde prompt dat het grootste probleem in 2000 het milieu zou vormen. “Het zal rond de eeuwwisseling zo problematisch zijn dat jouw bedrijf als olieproducent ernstig schade zal lijden”. Toch hoopten deze multinationals dat de vele nieuwe uitvindingen, aangedreven door ‘hun’ brandstof, de eeuwwisseling gingen domineren.

James Lovelock deed al sinds het midden van de jaren zestig klimaatvoorspellingen. De consistente nauwkeurigheid hiervan leverde hem de ​​reputatie op van meest gerespecteerde wetenschapper uit Groot-Brittannië. Klimaat gerelateerde wetenschappelijke inzichten en hun desastreuse gevolgen blijken na verschillende decennia ’s akelig precies te zijn voorspeld. Het was duidelijk: de dreiging ligt niet bij de voorspeller maar wel in het blijven ontkennen van de wetenschappelijke bewijzen.

In 1979 schreef deze wetenschapper:
We leven op een levende planeet die niet kan reageren op de veranderingen die de mens veroorzaakt… Ofwel worden deze veranderingen door de mens zelf uitgeschakeld, ofwel wordt de mens uitgeschakeld!”

Destijds werd deze uitspraak door de industriële én politieke wereld gequoteerd als een zéér negatieve benadering van onze toekomst. Maar ons klimaat houdt géén rekening met onderhandelde emissiequota’s noch met resultaten van de laatste klimaattop in Polen. Onze planeet reageert op de oorzaak en levert een gevolg af. Juist omdat de vorige generatie geen kennis had over de oorzaken van klimaatsverandering én onze volgende generatie aan deze gevolgen niets meer kan veranderen, is onze huidige generatie verplicht om hier in te grijpen. Wij leven in een unieke periode dat we de mogelijkheid hebben om deze klimaatsveranderingen een halt toe te roepen. Maar we kunnen geen kwart eeuw blijven zeggen dat het vijf voor twaalf is. Twaalf uur is nu al lang voorbij!

Ondertussen wordt Jan Modaal moe én het moe van het horen spreken over klimaatverandering met de uitspraak: “Is dit nu nog niet opgelost?” Wel nu, het ergste moet nog komen. De harde maatregelen om de klimaatsverandering te kunnen keren moeten nog genomen worden.  Zullen wij als de verstandigste wezens op aarde – tevens veroorzaker van het probleem – ook voor dé oplossing kunnen zorgen?

Soms kan een wandeling in de natuur heilzaam zijn. In de Ardennen bijvoorbeeld. Een wandeling op de oevers van de Maas. En dan kom je plots een bordje tegen met onderstaande tekst erop:

De mens is de meest hersenloze soort, hij vereert een onzichtbare God en vernielt een zichtbare natuur! Zonder te beseffen dat de natuur die hij vernielt juist de God is die hij vereert!” – Hubert Reeves.

De wetenschappelijke wereld is er vandaag echt van overtuigd: het ‘venster’ van het Antropoceen (het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit) waarbinnen maatregelen genomen kunnen worden om de opwarming van de aarde terug te draaien, is zich stilaan aan het sluiten.

Een lange termijnvisie met ambitie

Ik geef toe, dit is niet de meest opbeurende toespraak die je kan houden om als CleanTechPunt-voorzitter een nieuw werkjaar in te zetten. Maar goed-nieuws-shows blijven geven terwijl de signalen van onze aarde het tegenovergestelde bewijzen, is voeding geven aan de ‘klimaatnon-believers’.

Natuurlijk kunnen we het tij doen keren! Daarvoor hebben we leiders nodig die een hoger ambitieniveau nastreven, een lange termijnvisie willen hanteren, de wetenschap ernstig nemen, een tijdshorizon hanteren die veel verder reikt dan eerstvolgende verkiezingen en de belangen van komende generaties voorop durven plaatsen. En wat vooral politieke moed vereist, is vandaag maatregelen doorvoeren die pas positieve effecten genereren voor de volgende generaties.

Moedige mensen zijn mensen die inzien dat ‘onverschilligheid’ niet opgevangen kan worden door ‘technologisch’ optimisme en dat een transitie-richting ‘klimaat neutraal’ alleen maar mogelijk is op basis van een correct maatschappelijk draagvlak.

Dat hier een maatschappelijk draagvlak voor nodig is, daar is men het altijd roerend over eens! Maar wat met de weg daar naartoe? Zonder een degelijk maatschappelijk draagvlak zullen de ‘gele hesjes’ op termijn alleen maar van kleur veranderen.

Samen met zovele CleanTechAmbassadeurs, weten we dat we het tij zeker nog kunnen keren. Cleantech zichtbaar maken en wijzen op de positieve en oplossende rol van Cleantech is inderdaad een opdracht die een onafgebroken inspanning vereist. Naast zovele andere actoren willen wij ondersteuning blijven geven aan beleidsmensen én bedrijfsleiders met een duurzame langetermijnvisie. Zij verdienen onze actieve inzet en engagement omdat zij tenslotte de maatschappelijke uitdaging durven aangaan waar wij vandaag als samenleving voor staan.

Maurice Ballard

www.CleanTechPunt.be

maurice.ballard@CleanTechPunt.be

Locals aanwezig op het ELFM seminarie in het Europees Parlement te Brussel

Locals aanwezig op het ELFM seminarie in het Europees Parlement te Brussel

(Copyright afbeelding: ©2018 EU/EP)

De Locals waren op 20/11/2018 aanwezig op het ELFM seminarie te Brussel. Focus lag op interactief debatteren over de ontwikkeling van dynamisch landfill management. Dit stemt overeen met andere belangrijke EU beleidsdomeinen zoals circulaire economie, klimaatveranderingsthemas, en gespecialiseerde regionale ontwikkelingen. De EURELCO-leden gaan nu aan de slag om de term Dynamic Landfill Management (DLM) glashelder te definiëren voor de Europese instellingen. Uiteraard zullen alle ontwikkelingen hierrond verder op de voet worden opgevolgd door de Locals.
Lees er meer over via de website van de KULeuven (ENG)

Naar aanleiding van dit thema zijn we ook eens buiten onze grenzen gaan kijken. Belangrijke gedachte uit deze debatten bij alle Europese partners :

  • Stortplaatsen vragen meer en meer onze aandacht. De druk om ze op te ruimen neemt toe wegens de later optredende klimatologische veranderingen en erosie waardoor hun aanwezigheid een bedreiging voor onze gezondheid vormt.
  • Beter kan men afstappen van de risico-gebaseerde benadering (veilig gerust laten) en een visie ontwikkelen naar voordelen voor de omgeving (nieuwe bodembestemming, grondstoffen, energie). Een lange termijn visie is dus belangrijk bij het beheer van stortplaatsen.
  • Er is nood aan een betere begeleidende nationale en internationale wetgeving om de afvalwetgeving met de grondstoffenrecuperatie te verzoenen volgens de visie van de circulaire en koolstof arme economie.
  • Als nieuwe lange termijn visie kan men aan Dynamisch Stortplaats Beheer doen. Deze term dient nog nauwkeuriger gedefinieerd maar komt neer op een degelijke voorbereiding tot latere opruiming, of ontginning met toepassing van ELFM, van bij de start. In afwachting kan een interim gebruik als o.a. zonnepark of golfterrein het project meer rendabel maken. Uiteindelijk zal de meerwaarde aan inkomsten door oppervlaktewinning en grondstof- en energierecuperatie (met gebruik van nieuwe propere technieken) de belangrijkste drijvende kracht vormen om deze vervuilde oppervlakte op te ruimen.

 

Een voorbeeld uit Engeland:

Oud stortafval blootgelegd door kusterosie op de zeekliffen van Walney eiland van Barrow-in-Furness.

Foto: Ashley Cooper/Global Warming Images/Alamy (klik op de foto om het originele artikel in The Guardian te lezen – ENG)

 

 

 

 

 

 

 

 

Als CleanTechPunt en De Locals kunnen wij vaststellen dat deze evolutie naar Cleantech oplossingen vraagt. De wetenschap van een stijgende zeespiegel en toenemende extreme weersomstandigheden verontrust ons over een mondiale vervuiling.

GreenVille door weer en wind

GreenVille door weer en wind

Op zaterdag 22 september bracht de Solexclub uit Beringen een bezoek aan GreenVille. Een 70-tal dappere “solexisten” trotseerden de regen om dit prachtige gebouw te bezoeken. Hier kregen zij van Maurice Ballard een het korte toelichting over de betekenis van Cleantech en het belang van dit oude hoofdkwartier van de Limburgse Steenkoolmijnen als huidig incubatorcenter voor jonge Cleantech bedrijven. De groep was aangenaam verrast over zoveel moois. Enkele sfeerbeelden …

Technologie in Actie op 14 juni 2018

Technologie in Actie op 14 juni 2018

i-Cleantech Vlaanderen organiseert in samenwerking met VITO en EnergyVille een event over ‘elektrificatie’, het gebruik van duurzame elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.

Overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit is een aantrekkelijke en strategische keuze voor je bedrijf. Het (gedeeltelijk) opslaan van de opgewekte elektriciteit en gebruikmaken van een batterijmanagementsysteem op maat van de toepassing is de toekomst geworden. Nieuwe innovatieve technologieën, schommelingen in de elektriciteitsprijzen en de groei van het aanbod van betaalbare duurzame elektriciteit hebben bijgedragen aan deze transitie

Kom op 14 juni luisteren naar 3 succesverhalen in de praktijk.

Het programma en meer informatie over het event, kan u hier terugvinden: https://www.i-cleantechvlaanderen.be/workshopelektrificatie.