Als CTA raakte ik gefascineerd door de vele voordelen van de co-vergistingsinstallatie

van Dhr. Lavrijsen te Houthalen-Helchteren.

Hergebruik van organische afvalstoffen uit de voedingssector als nieuwe grondstof voor productie van biogas,  het winnen van compost ter vervanging van kunstmest, schone verbranding van biogas met omzetting naar 100% groene warmte en elektriciteit, lokale samenwerking van bedrijven, onafhankelijkheid wat energieproductie betreft, CO- neutraal proces, minder gebruik van herbiciden vanwege de hygiënisatie van het digestaat, minder belasting van de bodem en oppervlaktewater door scheiding van nutriënten, decentralisatie energie, beperkte transporten, mega besparing in gebruik fossiele brandstoffen, extra werkgelegenheid,…

Dit alles motiveert mij tot het uitdragen van de boodschap dat we door gebruik van CleanTech niet alle problemen kunnen oplossen, maar wél een transitie op gang kunnen brengen om de toekomst veilig te stellen voor komende generaties in een leefbare wereld.

 

Rudy Geenen
CleanTechAmbassadeur 2011