Ik heb gewerkt aan het project rond Energyville en het Wetenschapspark in Waterschei.

Ik heb dit project uitgekozen omdat het energievraagstuk een van de meest prangende is en nog belangrijker wordt in de toekomst.

Onze globale levensstijl vraagt steeds meer energie. Met de opkomst van de Brick-landen is onze energiebehoefte nog veel groter geworden. Ondertussen weten we dat onze fossiele brandstoffen opgeraken en steeds moeilijker en duurder te ontginnen worden. De verbranding van deze stoffen creëert een sauna-effect dat de toekomst niet hoopvol stemt.

Van kernenergie weten we intussen dat die niet zonder gevaren is en ook uranium is niet oneindig voorradig.

Het onderzoek naar nieuwe en slimme energievormen, opwekking, verspreiding en gebruik zal van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van onze soort en andere levensvormen op onze moederplaneet.

 

Patrick Meylaerts
CleanTechAmbassadeur  2011