1 oktober 2017 wordt Houthalen 900 jaar. Onze gemeente, bakermat van technologische evolutie!

1 oktober 2017 wordt Houthalen 900 jaar. Onze gemeente, bakermat van technologische evolutie!

Op 1 december 2017 vieren we 5 jaar GreenVille, center of Cleantech in Houthalen. Wij die nu leven in een tijd van ‘nooit eerder’ geziene technologische (r)evolutie waar de nadruk op vernieuwing nog nooit zo hoog lag als vandaag. Maar is dit wel zo? Wanneer wij eens terug in de tijd gaan kijken, waren er dan geen ‘andere’ sleutelmomenten waarin technologische veranderingen hoge toppen scheerden? Bijvoorbeeld in het begin van vorige eeuw met de ontdekking van steenkool in midden Limburg om in januari 1939 de steenkoolproductie in Houthalen op te starten. Met dank aan Andre Dumont.

Maar laat ons nog eerder in de tijd terug gaan. Dan lezen we in onze oude archieven. In de 13-eeuw schreef de monnik Gilles van Orval in zijn geschiedenis van Luik de volgende zin: “Prins-bisschop Obert schenkt de Loonse villae “Hallu en Geneste” op 1 oktober 1117 aan de collegiale kerk van Sint Pieter in Luik ter gelegenheid van haar kerkwijdingfeest.” Men zag dit als een gehucht van de rijke buurgemeente Meeuwen waar de kerk veel bezittingen had.

Dan 24 jaren later ‘in het jaar des Heren 1141’ vestigden de Norbertijnen van Floreffe zich op Hengelhoef.

Overigens, volgens de oudste inkomstenregisters van deze Luikse kerk zou omstreeks 1300 de Loonse graaf naar aanleiding van dit kerkfeest 30 stuivers betaald hebben voor ‘Halle le Conte’. In 1324 werd dezelfde plaats als ‘Houthalen’ bij naam genoemd!

En deze paters bouwden daar hun eerste abdijhoeve. Deze abdijen vormden als het ware ‘ons’ allereerste kenniscentrum voor verbetering van de landbouw in de regio.

Uit documentatie van 1613 zou Houthalen reeds in de vroege middeleeuwen naast andere dorpen in Vlaanderen toebehoord hebben aan het klooster van Corbie in Frankrijk. Zo telden we in de vier kerkdorpen Lillo, Dorp, Laak en Tenhout anno 1647 samen 180 gezinshoofden.

Op 01-01-2017 telde deelgemeente Houthalen 23.761  inwoners. Houthalen en Helchteren samen 30.573 inwoners!

Maar duidelijk is dat per 1 oktober 2017 de deelgemeente Houthalen 900 jaar bestaat. Een gemeente die intussen heel wat veranderingen heeft ondergaan en actief is geweest. Eerst om de inwoners uit deze regio een zo goed mogelijke voedselzekerheid te bezorgen en vandaag als de bakermat van een technologische evolutie die de kwaliteit van leven in een gezond milieu wil optimaliseren, voor iedereen!

 

Maurice Ballard – voorzitter CleanTechPunt